Sunday, December 12, 2010

Эйкшн зүүд бас төсөөлж ч байгаагүй зарим нэгэн зүйлс

Өчигдөр их сонин өдөр байлаа, ямар ч бодож, төсөөлж байгаагүй зүйл.
Сонин бас цаг хугацаа ямар хурдан эсвэл ямар удаан өнгөрж байгаа нь сонин юм, заримдаа хүмүүс яагаад энийг ингэж нэрлэсийм бол гэж бодоод байдаг даа, яг л тэгэж бодогдоод байх юм.