Friday, June 25, 2010

Thursday, June 24, 2010

Lambda expression буюу Зарлагаагүй хэрэглэгдэх функц

Lambda илэрхийлэл (Lambda Expression = LE гэж товчлоё)
Lambda илэрхийлэл буюу зарлагаагүй хэрэглэгдэх функц гэдэг ойлголт нь LISP болон бусад функционал програмчлалын хэлнүүдээс үүсэлтэй. LE нь нэрлэгдээгүй функц гэдэг тодорхойлолтондоо илүү дөхсөн гэж би боддог. Ер нь бол LE нь ямар нэгэн зарласан функцээр гүйцэтгэгдэх ажлыг тийм функц зарлахгүйгээр шууд ашиглахыг хүссэн газраа хэрэглэх боломж олгодгоороо давуу юм.


Tuesday, June 22, 2010

Python дээр тэмдэгт мөр буюу СТРИНГ төрөлтэй ажиллах

  >>> 'hello world'
'hello world' 
>>> 'hello\' world'       # ' \ ' тэмдэгтийн дараах тэмдэгт тэр чигээрээ бичигддэг
"hello' world" 
>>> "hello's world" 
"hello's world" 

Жишээ нь : \\ гэж бичсэн байвал \ тэмдэгт нь өөрөө гэсэн үг юм.
 Энэхүү тэмдэгтийн хэрэглээг өөр олон зүйл дээр харж болох бөгөөд хамгийн чухал гэж хэлж болох regular expression дээрх хэрэглээ юм. Regular expression буюу Regex-н талаар дараах бичлэгтээ оруулах болно.

Эхний жижигхэн програм

>>> i, fac, sum  = 1, 1, 0
>>> while i < 25 :
...     print '{0} xurtelx niilber :{1}, factorial :{2}'.format(i-1,sum,fac)
...     fac = fac * i
...     sum = sum + i
...     i += 1
...

Python дээрх list төрөл, нөхцөл шалгах, for давталт ашиглах

List өгөгдлийн төрөл
Энэхүү өгөгдлийн төрөл нь нэлээд өргөн боломжтой бөгөөд энд дурын өгөгдлүүд нэг дор хадгалах боломжтой.
>>> f = [1212,122,'gfgf',"gf"]
>>> f
[1212, 122, 'gfgf', 'gf']

Python дээр тоотой ажиллах, утга олгох

Нэгэнт л Python хэлний тоо, тэмдэгт өгөгдөлтэй ажиллах талаар тайлбарлаж, түүнийгээ Python-ний өөрийнх нь interpreter-р ажлуулж харуулах гэж байгаа учир юун түрүүнд interpreter гэж юу болох талаар жаахан тайлбарлая.

Monday, June 21, 2010

МУУ бодол

Хийсвэрлэж бүтээсэн муу бодол минь
Хий хоосон ч гэлээ намайг зовооно
Урд минь байх ажлыг минь хийлгэхгүй
Уулгалан ирж над руу довтолно

Эерэг бодол гэх бат хана зад цохигдож
Эргэх цаг надаар тохуурхан, өөрийгөө би зовооно
Муу бодол газар авсаар сайхан юм ховорхон болоход
Муудаж, зовсон бие сэтгэл мин муухай орь дуу тавина